Informacje Liverpool Informacje Polska Informacje Świat Podróże

IATA: Maseczki tak, wolne środkowe miejsca nie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) wydało rekomendację środków bezpieczeństwa dla pasażerów i załóg po epidemii koronawirusa.

Magdalena Pinkwart, Read&Fly Magazine  (https://readandfly.pl)

IATA wydała zalecenia dotyczące protokołu bezpieczeństwa po powrocie do latania po epidemii koronawirusa. Zaleca ona m.in. obowiązkowe noszenie osłon twarzy przez pasażerów i załogę na pokładzie samolotu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom IATA nie rekomenduje natomiast środków dystansowania społecznego, które nakazywałyby pozostawiać puste „środkowe miejsca”.

Badania wskazują, że ryzyko zarażenia na pokładzie samolotu jest stosunkowo niskie. Noszenie masek przez pasażerów i załogę oraz inne środki zaradcze zmniejszą i tak już niskie ryzyko, a pozwolą jednocześnie uniknąć dramatycznych wzrostów kosztów podróży lotniczych, jakie przyniosłyby środki społecznego dystansu na pokładzie.

– Bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest najważniejsze. Przemysł lotniczy współpracuje z rządami, aby wznowić latanie, kiedy będzie to możliwe w bezpieczny sposób. Dowody wskazują, że ryzyko przeniesienia na pokład samolotu jest niskie. A my podejmiemy środki – takie jak noszenie osłon twarzy przez pasażerów i przez załogę – w celu zapewnienia dodatkowych środków ochrony. Musimy znaleźć rozwiązanie, które zapewni pasażerom pewność lotu i utrzyma jego przystępny koszt. Jedno bez drugiego nie przyniesie trwałych korzyści – powiedział Alexandre de Juniac, dyrektor generalny IATA.

Oprócz zakrywania twarzy proponowane są następujące tymczasowe środki bezpieczeństwa na pokładach:

– Kontrola temperatury pasażerów, pracowników lotniska i podróżnych
– Procesy wejścia na pokład i zejścia z samolotu, które ograniczają kontakt z innymi pasażerami lub załogą
– Ograniczenie ruchu w kabinie podczas lotu
– Częstsze i głębsze czyszczenie kabiny
– Uproszczone procedury gastronomiczne, które zmniejszają ruch załogi i interakcję z pasażerami
– Jeśli zostaną przetestowane i dostępne na dużą skalę, testy na paszporty COVID-19 lub immunitetowe mogą być również uwzględnione jako tymczasowe środki bezpieczeństwa biologicznego

IATA nie zaleca ograniczania korzystania z „środkowego siedzenia” w celu tworzenia dystansu społecznego podczas lotu samolotem. Środki zdystansowania społecznego na statkach powietrznych zasadniczo zmieniłyby ekonomię lotnictwa poprzez obniżenie współczynnika maksymalnego obciążenia do 62%. Jest to znacznie poniżej średniego współczynnika rentowności w branży wynoszącego 77%. Przy mniejszej liczbie miejsc do sprzedania koszty jednostkowe gwałtownie wzrosłyby w porównaniu do 2019 r. Taryfy lotnicze musiałyby drastycznie wzrosnąć – między 43% a 54% w zależności od regionu.

– Środowisko kabinowe naturalnie utrudnia transmisję wirusów. To pomaga wyjaśnić, dlaczego odnotowano niewiele dowodów na transmisję na pokładzie. W najbliższym czasie naszym celem jest uczynienie środowiska kabinowego jeszcze bezpieczniejszym dzięki skutecznym środkom, aby pasażerowie i załoga mogli bez obaw wrócić do podróży. Badania przesiewowe, zakrycia twarzy i maski należą do wielu warstw środków, które zalecamy. Pozostawienie pustego środkowego siedzenia jest jednak niemożliwe – mówi Alexandre de Juniac.

Facebook Comments

Dodaj komentarz